NAGRADE HRVATSKE KULTURNE ZAKLADE
I HRVATSKOGA SLOVA

NAGRADA ZA HRVATSKU POEZIJU I PROZU
DUBRAVKO HORVATIĆ

Nagradu za hrvatsku poeziju i prozu Dubravko Horvatić, Hrvatsko slovo - tjednik za kulturu dodjeljuje od godine 2005. Nagrada Dubravko Horvatić je hrvatska književna nagrada koja se dodjeljuje za poeziju i prozu objavljenu u prethodnoj godini, od 1. siječnja do 31 prosinca, u rubrikama Hrvatska poezija i Hrvatska proza, tjednika za kulturu Hrvatsko slovo. Nagradu Dubravko Horvatić dobili su: Pročitaj više

NAGRADA LJUBICA ŠTEFAN

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA, Zagreb, Avenija Hrvatske bratske zajednice 4 i direktor tjednika za kulturu HRVATSKO SLOVO, na sjednici Zakladne uprave, dne 15. lipnja 2009., donijeli su

PRAVILA
NAGRADE LJUBICA ŠTEFAN

I.
Hrvatska kulturna zaklada i tjednik za kulturu Hrvatsko slovo ustanovljuju Nagradu Ljubica Štefan, koja će se dodjeljivati za društveno i stručno osobito vrijedna znanstvena i publicistička djela nastala istraživanjem arhivske građe i dokumentima potkrijepljenih otkrića, a koja su objelodanjena u hrvatskim ili svjetskom časopisima, listovima, zbornicima, knjigama ili sličnim publikacijama. Pročitaj više

Hrvatska kulturna zaklada


Utemeljena 1997.
HR – 10000 ZAGREB
Hrvatske bratske zajednice 4
HRVATSKA
Tel: 00 385 (1) 61 90 112
Fax: 00 385 (1) 61 90 111
Internetska adresa: http://www.hkz.hr
e-mail:hkz1@zg.htnet.hr
OIB: 23971413485
IBAN HR24 2340 0091 1001 4508 5

Galerija Stećak IZLOŽBENI DVOR NERETVANSKE RIZNCE UMJETNINA I INIH VRIJEDNOSTI