GALERIJA AZ

 
GALERIJA AZ izložbeni je prostor u sklopu prostora Hrvatske kulturne zaklade i Hrvatskoga slova, u kojem se upriličuju izložbe hrvatskih likovnih umjetnika. Autore i djela bira posebno izložbeno povjerenstvo. Svaku izložbu prati katalog s plakatom, a nakon otvorenja izložbe donosi se tekst o izložbi u tjedniku za kulturu Hrvatko slovo, te se u njemu reproduciraju izlošci s izložbe. Povjerenstvo: Maja Burger, Lilijana Domić, Slavko Harni, Branka Hlevnjak, Miroslav Klemm, Stjepan Šešelj. Izložbe odražne u Galeriji AZ priznaju se kao pravo likovnim umjetnicima na uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Izložbu podupire Gradski ured za kulturu Grada Zagreba.

Jedan mogući odabir (iz vlasništva Galerije starih i novih majstora Gradskog muzeja Varaždin)
Fanika Cvitanić
Antun Boris Švaljek
Ivan Pahernik
Josip Biffel
Nada Žiljak
Josip Botteri Dini
Anton Cetin
Monika Trimmel-Roženić
Papa Ivan Pavao II. na poštanskim markama
Vladimir Blažanović
Izbori za vlast (Pahernik, Listeš, Šarić, Strinić, Mihatov, Kveštek)
Hrvoje Šercar
Tomislav Gabrić
Ivan Mareković
Blaženka Salavarda
Darwin Butković
Luka Petrač
Ante Sardelić
Sanja Balen
Dragutin Kiš
Hrvoje Puškarić
Josip Crnobori
Ivica Antolčić
Marko Spalatin
Pavle Vojković
Krunoslav Međimorec
Jurja Marinić Mrvica
Vukovar - fotografije
Gabrijel Horvat
Ante Starčević
Marijan Glavnik
Đula Rušinović Sunara
Goran Petrač
Ivan Pahernik
Fabijan Knežević
Spomenka Zadrović
Predrag Lešić
Vlasta Knezović
Davorin Radić
Vladimir Meglić
Branimir Čilić
Drago Jančić
Mile Nekić
Petar Ujević
Ivan Rabuzin
Neretva od Boga/Prokleta (pjesničko-grafička mapa)
Tomislav Ostoja
Dragutin Trumbetaš
Lada Vlainić
Marija Barbarić-Fanuko
Slavko Striegl
Vanda Jurković
Stipe Kekez
Vilko Žiljak
Mira Dulčić
Sunčica Balažic-Stjepanović
Albert Kinert
Stjepko Rupčić
Željko Mucko
Ivan Fanuko
Milan Pavlović
Davor Žilić
David Kelčec
Ante Čulo
Nikola Listeš
Duje Šuvar
Misa (glazbeno-slikarska mapa Živko Ključe, Silva Radić-Markotić)
Srećko Puntarić Felix
Željko Lesar
Kristina Mareković
Zvonimir Balog
Branimir Ključe
Danijel Žabčić
Iris Bondora Dvornik
Krešimir Nikšić
Zoran Jurić
Josip Poljan
Siniša Čular
Zdravko Tišljar
Aljoša Basarić
Ernesto Markota
Ivan Branko Imrović
Branimir Dorotić
Ingrid Runtić
Nada Žiljak
Jasna Petrić-Mioč
Nikola Šop/ Dražen Trogrlić (pjesničko-grafička mapa)
Lucija Konda Labaš
Rudolf Labaš
Srećko Puntarić Felix
Dorinda Bulić-Čotić
Frane Radak
Damir Brčić
Nenad Marasović
Zlatko Modrić
Dalibor Rubido
Ivan Vitez
Nikola Koydl
Krešimira Gojanović
Frane Paro
Marija Kokeza Roginić
Mladen Ivešić
Dragutin Trumbetaš
Ivan Vitez
Danko Jakšić
Siniša Reberski
Vladimir Kuharić
Zlatica Kovačićek-Poljan
Antun Vuksan
Leila Michielli Vojvoda
Želimir Borić
Romana Jagić
Mile Mudrovčić
Vanda Jurković
Josip Marinović
Ivica Šiško
Luka Petrač
Albert Kinert
Ivana Ćavar
Tihomir Razum
Marijan Jakubin
Marijan Richter
Ivana Gagić Kičinbači
Valentina Supanz Marinić
Jure Kokeza
Linda Milić Kršnjavi
Benedikta Vilenica
Ana Guberina
Josip Škerlj
Gabriela Butković
Nikola Đuretić
Tri grafičko-pjesničke mape iz Zbirke Biškupić
Mišo Baričević

Hrvatska kulturna zaklada


Utemeljena 1997.
HR – 10000 ZAGREB
Hrvatske bratske zajednice 4
HRVATSKA
Tel: 00 385 (1) 61 90 112
Fax: 00 385 (1) 61 90 111
Internetska adresa: http://www.hkz.hr
e-mail:hkz1@zg.htnet.hr
OIB: 23971413485
IBAN HR24 2340 0091 1001 4508 5

Galerija Stećak IZLOŽBENI DVOR NERETVANSKE RIZNCE UMJETNINA I INIH VRIJEDNOSTI